1

توضیح 5 جمله ساده درباره قانون جذب

News Discuss 
رنگ بنفش نشانه چیست؟ (در همه فرهنگها و از نظر روانشناسی) این برای موفقیت شما یک اصل ضروری است. اصل اساسی قانون جذب این است که “مانند مانند را جذب می کند”. داشتن یک ذهنیت مثبت به اندازه از بین بردن تک تک افکار منفی مهم است. با خودتان مهربان https://jeffreyl8laq.wikififfi.com/7148559/راهنمای_قطعی_قانون_جذب_در_قرآن

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story