1

How doa masuk masjid can Save You Time, Stress, and Money.

News Discuss 
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ وَأَفْضَلَ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ Masjid adalah tempat yang penuh rahmat dan barokah karena masjid-lah tempat umat Islam beribadah kepada Alloh swt. A'udzu billahil 'azhim wa biwajhihil karim wa sulthanihil qadim minas syaithanir rajim. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim https://naishahijrah.com/15475/doa-masuk-dan-keluar-masjid.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story