1

Dự án MEKONG SMART CITY Công trình tỉnh thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thành phố thông minh thuộc quận Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương mại nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL. Công trình có quy mô lên tới 7500 ha, tụ hội https://kingslists.com/story11092509/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-th%E1%BB%8B-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story