1

Esomeprazole 40mg la thuoc gi Secrets

News Discuss 
Trẻ em: Esomeprazole sodium không nên dùng cho trẻ em vì chưa có dữ liệu. Người suy chức năng thận: Không cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy chức năng thận. Esomeprazol dung nạp tất cả khi sử dụng trong thời gian ngắn hoặc thời gian dài. Gọi cấp https://esomeprazole40mglathuocgi00886.imblogs.net/55527128/esomeprazole-40mg-la-thuoc-gi-secrets

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story