1

ยาทำแท้งการทำแท้งด้วยยาสมบูรณ์ เป็นอย่างไร

News Discuss 
หลายคนเลือกยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยา คือยาไมฟีพริสโตน และไมโซพรอสทอล หากใช้สองตัวนี้ร่วมกันจะได้ผลดี หรือบางคนอาจจะใช้เพียงไมโซพรอสทอลเพียงตัวเดียวก็ได้ สำหรับยาไมฟีพริสโตนนั้น สามารถกินได้ตามปกติเหมือนการกินยาทั่วไป คือกินยาแล้วดื่มน้ำตาม แต่สำหรับไมโซพรอสทอลนั้นใช้การอมใต้ลิ้น จนกว่ายาจะละลายจนหมด แล้วจึงดื่มน้ำตาม หรือการเหน็บในช่องคลอดให้ชิดปากมดลูก ซึ่งการใช้ยานี้จะมีอาการข้าง... https://lukas073dv.techionblog.com/7309741/ยาทำแท-งการทำแท-งด-วยยาสมบ-รณ-เป-นอย-างไร

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story