1

طراحي موزه با رويکرد علم و فناوری"پارک فرهنگی خلیج شنژن" در منطقه هوهای در

News Discuss 
طراحي موزه با رويکرد علم و فناوری"پارک فرهنگی خلیج شنژن" در منطقه هوهای در منطقه نانشان شنژن واقع شده است. در دهه گذشته، اقتصاد این منطقه به سرعت به قطب مالی و نوآوری شهر تبدیل شده است. در سال 2019، تولید ناخالص داخلی این منطقه از 600 میلیارد RMB http://progforum.ir/threads/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%8A%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C.14203/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story