1

آقای حفاظ

News Discuss 
شاخ گوزن در برابر مهاجمان با قدرت و خشونت است و خار در بوته برای جلو گیری و احساس درد در برابر مزاحمان برای چیدن و تصاحب گل است ترکیب این دو شکل موجود در طبیعت حفاظ باقدرت و بسیار زهرآگین را به وجود میآورد. البته این روز ها بیشتر https://agha-hefaz.ir/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story